Vilka ska du attrahera?

I vår platsdatabas har vi i kommunernas datablad en graf som jag tycker skvallrar mer än någonting annat om hur en kommun mår. Flyttnetto. Det är sammanlagda in och utflyttningar över tio år brutet på ålder på in/utflyttarna. Man kan nästan säga att det finns tre olika signaturer. Tre olika typer av kommuner.

Solna 

För förståelse. Det ovanför nollsträcket visar en positiv inflyttning, det under visar nettoutflyttning. X axeln visar åldern på ut resp inflyttare.

Solnas flyttnettokurva är så tydlig den kan bli. En stark inflyttning av 19-24 åringar kombinerat med en tydlig utflyttning av 0-6 åringar och deras föräldrar. En sak som är tydligt är att med mycket få undantag så flyttar man över kommungränser efter ens barn är börjat skolan. Där stannar man också livet ut. Så, Solna stark inflyttning av unga men barnfamiljerna flyttar från Solna. Uppsalas kurva ser lika dan ut.

Screenshot 2014-04-07 15.47.19
Vaxholm

Vaxholm är Solnas motsats. En stark inflyttning av 0-6 åringar med tillhörande föräldrar och en tydlig utflyttning av 20 åringar. Gemensamt för både Vaxholm och Solna är att de har en stark befolkningstillväxt. Vellinge har samma signatur.

Screenshot 2014-04-07 15.56.05

Överkalix

Överkalix har tappat 12% av sina invånare de senaste 10 åren. Den här kurvan är karaktäristisk för nästan alla kommuner med negativ befolkningstillväxt. Det är  20 åringarna som flyttar och inte kommer tillbaka när de skaffat barn och ska stadga sig.

Screenshot 2014-04-07 15.59.29

Ytterst få kommuner har lyckats med att ha både en stark inflyttning av barnfamiljer OCH ungdomar.
Ingen jag sett har en större utflyttning av barnfamiljer när 20 åringarna också flyttar.

I jakten på invånare är det en av två specifika saker som ska hända.

1. Attrahera 0-6 åringar och du vinner barnfamiljerna som stannar länge.

2. Attrahera 20 åringar och säkra försörjningen av invånare kortsiktigt.

Som kommun skulle jag sträva efter alternativ 1.

 

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.