Världens urbanisering är ett möjlighetsfönster för träindustrin (att rädda världen)

Fundera på följande tre påståenden:

– Ett trähus binder ungefär lika mycket CO2 som två motsvarande betonghus skapar.

– Under de närmsta 40 åren kommer det byggas lika mycket som det har byggts under hela mänsklighetens historia fram till nu. 

– Cementtillverkningen står för ca 5% av globalt CO2-utsläpp.

Allting handlar om hur man väljer att se på en utmaning. Ett träd kan till exempel ses som en bit trä eller så kan man se det som ett batteri som byggts av kolatomer separerade från luftens CO2 genom fotosyntes. De byggstenarna trä är gjort av tas alltså inte upp via rötterna från jorden. Visst, lite mineraler och vatten men själva träet är faktiskt kolatomer fångade ur luften och hålls fast av energin från solstrålar. Svårt att föreställa sig men ändå sant. Jag tycker att Richard Feyman förklarar det bra här när han berättar om eld.

Så länge trä fortsätter att vara just trä så kommer det också ha kolet fångat i sig. Men kan trä verkligen göra någon skillnad? Kan det verkligen vara ett verktyg för att påverka atmosfären? Det har faktiskt hänt tidigare en gång.

För 300 miljoner år sen utvecklades plantor till träd då de tävlade om att få solljus. Trä skapades helt enkelt för att plantorna behövde bli så starka att de kunde nå högre än sina konkurrenter. Det tog ytterligare hela 50 miljoner år för svampar att anpassa sin nedbrytsningsprocess till trä. Under den tiden så bröts trä helt enkelt inte ned. Kolet som träden tog från luften fångades i döda träd som låg kvar där de föll. Konsekvensen blev att syrehalten i atmosfären ökade drastiskt från 20 till 30%. Så småningom utvecklade svampar en enzym som tillät dem att bryta ner trä och kolet släpptes ut i atmosfären igen.

Skog har alltså – under förutsättning att volymerna finns möjlighet att aktivt påverka CO2 nivåerna i atmosfären. Trä som inte angrips av svamp kan också bevaras väldigt väldigt länge. Ett lite modernare exempel är Norska träkyrkor som stått sen 1100-talet och är fantastiskt intakta. Att binda kol i trä och sen bygga fastigheter av dem är således ett utmärkt sätt att fånga och binda kol över lång tid. Viktigt att ha i huvudet är att jorden är ett slutet system. De byggstenar som finns har alltid funnits. Ingenting nytt kommer till. Ingenting tas bort.

Det är också relevant att veta att man i Sverige aktivt har arbetat med återplantering av skog. För varje träd som avverkas planteras tre nya. Det är en mycket tätare och friskare skog vi har i dag än vad vi hade på 1800 talet. Ryssland däremot som har enorma ytor skog har inte gjort det här. I ett globalt perspektiv om rysk skog skulle stå för världens husmaterialförsörjning så skulle de även kunna lämna efter sig en tre ggr så tät skog som de har idag. Med tre ggr mer biomassa och även tre ggr mer bundet kol. från luften.

 

Konsekvensen är -och det här är mycket viktigt att förstå- att ju fler hus som byggs, ju mer material som används desto mer CO2 tas bort från atmosfären.

I world trend report 2030 kan läsas: ”Demand for both skilled and unskilled labor will spur global migration. Owing to rapid urbanization in the developing world, the volume of urban construction for housing, office space, and transport services over the next 40 years could roughly equal the entire volume of such construction to date in world history”.

Det ska alltså byggas lika mycket de närmsta 40 åren som det byggts under hela mänsklighetens historia fram till idag. Det kommer ske i städer men inte  på hemmaplan, faktum är att det inte finns en enda europeisk stad på top 100 listan över världens snabbast växande städer . Det vi har att handla med är kunskap och råvara som möjliggör en hållbar utveckling. Det som är up for grabs är så enorma volymer byggnation att de ensamt skulle kunna kickstrarta den sjätte Kondratieffvågen åt oss. Det handlar alltså om att tillhandahålla 14.000 bostäder per dag, varje dag under de närmsta 40 åren.

Men det här är ett möjlighetsfönster som alla andra. Tas det inte till vara så kommer det stängas och tåget  missas. Ser man på utvecklingen idag så verkar det tyvärr som att den här oöverträffade urbaniseringen inte kommer byggas i trä. Då är också 4 gradersmålet helt omöjligt att nå. Man kan hoppas att det inte blir så.

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.