Varför du ska slänga alla dina böcker om place branding

world value report

Ovan ser du den samlade grafen från world value survey En kulturell kartläggning av världen i dag som delvis institutet för framtidsstudier varit med och tagit fram. Det som är uppenbart bara genom att titta på kartan är att Sverige har en unik position som det mest självförverkligande och sekulära land i världen. En extrem position ganska långt ifrån vår självbild om landet lagom.

Samtliga böcker jag har läst om place branding har saknat mig någonting, en odefinierbar känsla av att det som står är rationellt men inte rätt.

Efter sommaren, innan jag tog del av world value survey sökte jag en modell för att varumärkespositionera platser. Det för att styra bort från reklamarens vanliga ytliga – och enligt mig för platser oanvändbara- varumärkestolkningar och samtidigt trovärdigt kunna förklara för den oinsatta varför det är viktigt att förstå nyanserna i vad som upplevs som värdefullt på olika platser.

Jag hittade en modell till slut. Faktiskt en av de första jag testade men tidigt la åt sidan. Resultaten jag fick på testdatan jag använda var superkonstiga. Alla Stockholms Stadsdelar klumpade nämligen ihop sig högst upp i hörnet på min fyrfältare. Helt omedvetet hade jag använt samma modell som world value survey gör. Men även om modellen var den samma så var den anpassad för just varumärken och utgångsdatan baserad på hårddata. Inte intervjuer som world value survey är. Men det blir en annan post.

Det som blev tydligt för mig var vad kliet när jag läste place branding böcker bestod i. De är skrivna på platser med andra kulturell värdebas, där man vilar i mer traditionella värden men där självförverkligandet fortfarandet är viktigt. Det är för författarna med andra ord viktigare att paketera och kommunicera än att faktiskt vara det man påstår sig vara. Verktygen för att skapa värde där består för dem i hur man rör sig i position mot mer självförverkligande utan att förändra de traditionella värderingarna. En metod som helt enkelt skapar ett resultat som vi uppfattar som falskt och som inte ligger i linje med vår -outtalade ambition- att ha vår unika position. Att röra oss uppåt i både självförverkligande och sekulär riktning. De grundläggande drivkrafter som vi triggar på är andra och måste mötas medvetet, strukturerat, systematiserat och med respekt för den lokala kulturella värdebasen.

Visserligen är städer normalt mer sekulära än landsbyggen globalt men det är fortfarande för stor skillnad på de olika för att kunna dra samma över en kam. Dessutom. Det är inte de bra platserna som ska lyftas till att bli jättebra. De är de med lite uppförsbacke som behövs lyftas. Där är förutsättningarna andra.

Den ende som börjat göra en vettig tolkning av det här ur ett nordeuropeiskt perspektiv är Christer Asplund. Hans bok ”Place Management. New Roles for Place Managers in Rebuilding European Wealth” rekommenderar jag varmt.
Den enda invändningen jag har är att Christer använder ledarskapsmetoder som håller på att gå ur tiden. Men jag antar att det är där jag kommer in i bilden.

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.