Vad är taktisk urbanism?

Det har bubblat upp ett nytt buzzword. ”Taktisk urbanism”. Det innebär ungefär; snabba insatser man kan göra för att få till stadsmässighet bums. Jag gillar begreppet men tycker det är missförstått och felanvänt från dag ett.

Allt för ofta hör man om taktisk urbanism när de som håller på med klassisk stadsutveckling försöker närma sig begreppet upplevt värde. Lustigt nog är den taktiska urbanismen man ser nästan alltid samma saker. Man slänger ut lite stolar på ett torg, försöker få en foodtruck på plats eller förvandlar en trött gräsmatta till ännu tröttare stadsodling. Det och liknande insatser och vips ”stadsmässighet”

Ibland fungerar det. Men för det mesta inte.

Varför inte då?

Att göra en plats attraktiv handlar helt och hållet om att överträffa platsens målgruppers förväntningar. För att göra det måste man först vara på det klara med för vem platsen finns till för.

Syftet med att syssla med taktisk urbanism över huvud taget måste då vara att förändra din målgrupps vanor att börja inkludera din plats.

Då blir det tydligt att det standardbatteri av insatser som florerar inte alltid är samma sak som platsens målgrupp upplever som värdefullt. Det är nog så att insatserna mer har ett högt upplevt värde för de människor som jobbar med den här typen av frågor men det är nästan aldrig samma sak som att det har ett högt upplevt värde för alla.

Framförallt räcker det inte. Den taktiska urbanismen ska stödja aktiviteter som får målgruppen att inkludera platsen. Inte vara anledningen till att de gör det.

Det betyder ju också att de som nöjer sig med att bara ställa ut lite saker från standardbatteriet inte kommer lyckas fullt ut med sin taktiska urbanism.

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.