Vad är strategi?

”Strategi” är en ofta misshandlad fras som omges av abstraktioner. Allt för ofta används också begreppet tyvärr som flumfluffernissa. Jag tror det är så för att man använder ”strategi” som ett ersättningsmedel när man har lite svårt att sätta ord på nyttan i det man gör. Jag har fram till idag inte stött på en tillfredsställande kort, tydlig och begriplig beskrivning av vad strategi är. Så jag tänkte ge mig på att beskriva det själv.

En starkt etablerad föreställning är att strategi och effektivisering är samma sak. Så är inte fallet. Även om det finns stora vinster att göra i att göra det man redan gör bättre, snabbare eller billigare så är också samma aktiviteter lätta att efterhärma av dina konkurrenter. Den typen av konkurrens skapar en absolut värdeökning för alla inblandade men ingen relativ fördel för någon.

Till skillnad mot operativ effektivisering strävar strategi efter att skapa en konkurrensfördel genom att fokusera på det som är särskiljande från dina rivaler. Men att göra det du gör bäst betyder kanske framförallt att aktivt avstå aktiviteter och arenor där du inte kan dra nytta av din särart. En stor del av strategiarbete är att själv välja vilka regler man spelar efter.

Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat. 

 

En annan stark föreställning är att strategiarbete är en sällanaktivitet som utförs av ledningen bakom stängda dörrar. Även den bästa strategi är helt värdelös fram till det ögonblick den omsätts och strategiarbete omsätts i varje handling och beslut som du gör varje dag. Det är medvetna val i din vardag som gör dig särskiljande inte själva strategin i sig. Strategi är alltså levande och inbäddat och kräver därmed också diciplin för att bibehålla stringens i det som gör dig speciell.

Med det vill jag även avliva myten om den strategiska chefen som marionettspelare. Beslut och handlingar är decentraliserade i det landskap vi rör oss i. Folk generellt har noll tolerans för komplexiteter. Dunkelt tänkt är dunkelt sagt och det går inte att förvänta sig att flera människor ska förhålla sig till abstraktioner och samtidigt vara konsekventa i handling. Strategier behöver såldes tas ner till principer som vem som helst kan förstå och följa.

Strategi kan -om man frågar mig- därmed summeras som ett diciplinerat arbete att skapa ett stringent batteri av tillgänginga principer som vilar på medvetna val att aktivt odla sin särart.

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.