Tre strategiska fällor att undvika

Allt för ofta läggs energin i ledningsgrupper och styrelse på att detaljstyra vad som görs medan hur beslut tas och av vilka ägnas liten eller ingen tanke. En brist man inte ens upplever finns. Det man inte vet att man inte vet upplevs också ofta som perfirert, flummigt och irrelevant.

Samtidigt är förmågan att anpassa sin verksamhet när förutsättningarna förändras beroende av att ledarskapet fungerar. Att man inte bara har en tydlig bild av verkligheten som den är utan även stark förmåga att agera på den.

Som så mycket annat i livet är det här kontraintuitivt. Gå på magkänsla och du klampar fel. Här är tre vanliga strategiska fällor som om man undviker har potential att skapa starka konkurrensfördelar.

Kundens upplevda bruksvärde är det enda sanna värdet.

Föreställningen att en verksamhet skapar värde och kunden destruerar samma värde (konsumerar) är fel. För kunden är det helt irrelevant vilka uppoffringar du tvingats göra för att hjälpa den. Kunden ser bara värdet i vilken grad de hjälps i sin vardag / affär.

Ändå utgår de flestas KPIer från interna funktioners effektivitet och mycket mer sällan från det upplevda värdet i att hjälpa kunden i sina vardags eller affärsprocesser. Man mäter intern kvalitet utan hänsyn till vilken nytta det man gör gör.

En strategisk fälla som när man gör interna effektiviseringar påverkar det upplevda värdet som i sin tur triggar nya interna effektiviseringar.

Överskatta inte din egen förmåga

Hjärnan är full av buggar. Vi är inte alls förmögna att för oss själva ta rationella nyttomaximerande beslut i den utsträckning vi tror att vi är. Vi tar istället de beslut vi tror att vi förväntas ta och vi väljer det andra väljer.

Beteendepsykologi appliceras som bäst på kunden men beslutsfattare är utrustade med samma hjärnor och lider av samma buggar. Tänk jag och du, inte bara dem i oförmågan att vara rationell.

Beslut, kanske särskilt strategiska beslut baseras sällan på empiriska modeller och oftare på konceptmodeller med svag eller ingen förankring i evidens.

Att tro på sin egen förmåga att ta rationella beslut utan att vila på evidensbaserat beslutsunderlag är att konsekvent och över tid mata sin verksamhet med felaktigt tolkad information och leder din verksamhet på irrvägar.

Undvik bubblor

En strategi ska kombinera en verksamhets styrkor så den tas till en starkare och mer svårimiterad position. Styrkor som med tiden kommer att förkroppsligas i kärnkompetenser. Strategisk viktiga funktioner som personer med högt inflytande och avgörande kunskap för verksamhetens förmåga att särskilja sig kommer resa sig ur.

Eftersom i stort sett alla strategier är sk. emergent strategies -mönster från tidigare framgångar- kan man också säga att de flesta kärnkompetenser är emergent. De funktioner och personer som är tongivande när man framgent utformar sina strategier – var man ska fokusera sin energi- är alltså en produkt av samma strategi.

Det här skapar rundgång som omöjliggör att ändra riktning när spelplan och kund förändras. (Vilket den alltid gör) Även om man ser förändringen komma. Då blir kärnkompetenserna bromsande kompetenser och strategin istället ett dokument som snabbt gör dig irrelevant.

Vilka fällor känner du igen dig i? Vilka andra har du erfarenhet av?

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.