Tidningen trä

I slutet av mars kontaktades jag av tidningen trä som läst min bloggpost ”Världens urbanisering är ett möjlighetsfönster för träindustrin (att rädda världen)” . De ville att jag skulle skriva om den så de kunde återpublicera den. Jag sa ja. I fredags damp tidningen ner. Tyvärr finns ingen digital version att länka till så jag återpublicerar deras återpublicering här.

Lösningen på Klimatkrisen

Lika mycket som har byggts under mänsklighetens historia ska byggas igen, främst i världens städer. Uppskattningsvis handlar det om 14 000 bostäder per dag. Varje dag. Under de närmsta 40 åren. Det här kan man läsa i World Trend Report 2030 från USAs nationella rådgivande organ National Security Council.

Urbaniseringen innebär fantastiska möjligheter och bättre livskvalitet för väldigt många människor men den kräver också innovation för att inte stjälpa en redan ansträngd klimatutmaning.

Idag vet vi med säkerhet två saker: 1. Den här urbaniseringen kommer inte ske på hemmaplan. Stockholm, som är Europas snabbast växande stad, kommer först på plats 300 i City mayors foundations lista över världens snabbast växande städer. 2. Städer byggs idag i betong och betongindustrin står för 5 procent av världens kol­dioxidutsläpp.

Vår påverkan på jordens klimat har fram till nu oftast varit omedveten och negativ. Skulle vi börja bygga städer i trä kan vi istället skapa en med­veten och positiv påverkan.

Vi backar lite. För 300 miljoner år sen ut­ vecklades plantor till träd då de tävlade om att få mest solljus. Det tog ytterligare 50 miljoner år för svampar att anpassa sin nedbrytnings­ process till det nya materialet. Under den tiden så bröts trä helt enkelt inte ned med konse­kvensen att koldioxidnivåerna i atmosfären minskade drastiskt. Är tillräckligt mycket kol bundet i trä så påverkas koldioxidhalterna i atmosfären. det vet vi för det har hänt en gång tidigare.

Tanken är enkel. Använd urbaniseringsvågen till att bli en del av lösningen på klimatkrisen istället för en del av problemet. Gör det genom att se till att världens snabbast växande städer byggs i trä. Norska stavkyrkor som stått intakta sen 1100­talet är ett fantastiskt exempel på att det är fullt genomförbart att fånga kol över lång tid i fastigheter. Kombinera det med ett aktivt skogsbruk som skapar täta och friska skogar så finns också möjlighet att skapa en påtaglig global klimatnytta.

Men det här är ett möjlighetsfönster som alla andra. Tas det inte till vara kommer möjligheten gå oss förbi – inte minst som affär.

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.