The Swedish fika model

En modern tjänstemans arbetsverktyg kan för det mesta summeras till, bärbar dator eller iPad, mobilen och visitkort. i bland -även om det blir mer och mer sällsynt- skrivare. Pärmarna har ersatts av delade filer i moln, kartotek och bibliotek av databaser, Arbetsstationen av ipads. Det finns idag egentligen inga funktionella krav som längre binder dig fysiskt till din arbetsplats.

Det här är en trend som man framförallt kan se bevis på om man går in på valfritt café. Det är inte ovanligt att hitta en handfull personer bakom skärmar. Personer som kanske för 5-10 år sen främst utgjordes av studenter. Men det är inte främst C-uppsatser som skrivs på i dag till kaffet.

Överenskommelsen är okomplicerad. Få en arbetsplats gratis mot att du köper kaffe. Företeelsen är fortfarande ganska ostrukturerad även om trenden mer eller mindre är ett faktum i dag. Ingen har riktigt slagit mynt av det ordentligt. Café har fortsatt vara café men användandes av dem har förändrats. Det är visserligen nästan krav på eluttag och wifi men jag har till i dag inte hittat något café som inretts som klassiskt helt vanligt kontor.

Det som arbetsplatser främst tillhandahåller idag är ; tillgång till kollegor, en plats att ha grejorna på och inte minst en trygghetskänsla av kontinuitet och tillhörighet.

Från andra flanken ser man fastighetsägare som fångar upp hyresgäster som vill ha den kontinuiteten och tillhöringheten men inte vill eller kan teckna upp sig på egna hyresavtal. Kontorshotellen har vänt på affären jämfört med café. Betala för platsen, få kaffe gratis. Än så länge är det en fast kostnad i form av abbonemang på arbetsplatser de betalar för. Men det är mest upplåtelseformen som är ny, kontor är fortfarande kontor.

Det är intressant att jämföra det upplevda värdet här. En kopp kaffe för 25kr köper dig arbetsplats i två timmar. En arbetsplats kostar ca 5000kr/m. Utslaget på 168h köper du alltså din arbetsplats för ca 30kr per timma. Jämför man de två kan man argumentera för att antingen kontor är övervärderade eller att det finns möjligheter för cafeer att utveckla sin affär.

Gränserna mellan café och arbetsplats är hur som helst på väg att suddas ut och då blir det inte bara cafeer som letar sig till att bli arbetsplatser utan man kan även tänka sig work lounges i kontorshus inte kommer att tillhöra ovanligheterna. Den här utvecklingen lockar och ligger helt i tiden i skiftet från företag till företagande. Men jag tror inte vi sett den stora förändringen än. Ipads säljer i dag mycket starkare än bärbara datorer. Möjligheterna att fungera i en nätverksekonomi är starkare i dag än någonsin. Enklare funktioner går i dag att automatiseras i större utsträckning än tidigare så frågan är om begreppet arbetsplats ens kommer förbi en stol och ett bord.

Man ska inte använda sig själv som exempel. Men jag gör ett undantag eftersom jag länge försökt göra slut med vardagen vilket bl.a. inneburit att jag undvikit att ha en fast arbetsplats.

För att få en struktur i hur jag arbetar har jag separerat typen av arbete i tids och rumszoner. inspiration, kreation, produktion, beslut och reflektion. Olika uppgifter gör jag bäst på olika tider på dygnet och i olika miljöer. Med det som bakgrund ser jag möjligheter att utveckla de här arbetsplatserna mot att möta olika typer av arbetsuppgifter. En plats för kreativitet, en plats för beslut, en plats för produktion osv.  Nitchade arbetsplatser för att möta olika rumsliga behov och med specifika kulturer kring dem.

Som tjänsteproducerande har man större och större möjlighet att fungera som solitär i ett nätverk av andra. Vad är det då som skiljer hundra nätverkande frilansare från ett tjänsteföretag med lika många anställda? Förutom att företag ofta har en stark vilja att organsiera sig i gemensamma rutiner, kulturer och ofta har ägare med dyra vanor och krav på vinst så är det inte så mycket.

Stora skiftet från företag till företagande är att de människor man arbetar med får en annan position.  Från att vara tillgångar i verksamheten till att bli förpliktelser. Det blir den sammanhållande instansens uppgift att skapa en stimulerande miljö för sina talanger i utbyte mot att de investerar sin tid i deras verksamhet.

Så, för att knyta ihop det här. När man vet att företag förvandlas till företagande. Man vet att man inte nödvändigtvis behöver vara på plats för att vara närvarande. Man vet också att kontorets främsta roll har blivit att vara kulturbärare. Då kan man tänka sig att man som individ, anställd eller inte väljer att gruppera sig med andra än sina kollegor och att de som betalar din lön inte nödvändigtvis blir primär kulturbärare i ditt yrkesliv.

Nätverk eller platser med uttalade värderingar skulle kunna fylla en roll i den framtiden. Om det är kontor, arbetslounge eller café tror jag är sekundärt. Arbetsplatsen i form av bord och stol blir nog utdaterad inom en snar framtid ändå.

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.