The five whys +1

Strategi handlar väldigt mycket i att odla sin särart och det är någonting som sker väldigt nära den faktiska verksamheten. Det är i varje beslut och i varje handling som man särskiljer sig från vad konkurrensen sysslar med.

Det ligger mycket i sägningen ”What you can’t measure, you can’t manage”. Mätetal är väldigt lätta att förhålla sig till. Därför tycker jag också det är viktigt att identifiera vad man ska mäta när man bedömmer hur mycket varje handling lever upp till verksamhetens existensberättigande.

The five whys tycker jag är en bra ladderingövning som tar dig från ett  jordnära påstående om din dagliga verklighet till att identifiera din verksamhets existensberättigande genom att svara på fem frågor. Med en sjätte kompletterande fråga kan man även identifiera den skalan som berättar hur pass profilerande varje handling är. En skala att komplettera de profit and growth orienterade mätetal man redan använder.

1. Beskriv så jordnära det bara går vad du gör varje dag. exvis Hyr ut 25.000 kvadartmeter kontor till tjänsteföretag i Stockholm. Eller driver ett mysigt café i Bromma. Undvik abstraktioner så mycket du kan här.

2. Titta på ditt påstående ovan och svara sen på frågan; Varför är det viktigt? Ta god tid på er och tänk igenom frågan och svaret. När du skrivit ner svaret upprepar du övningen men med ditt senaste svar som utgångspunkt. Varför är det viktigt? Upprepa övningen fem gånger. Gör det inte svårt för dig själv. Håll dig kort och försök vara så konkret du kan. Väg dina ordval väl.

3. Ditt femte svar på frågan varför är det viktigt kan även användas som din verksamhets existensberättigande. Det är anledningen till varför du inte ska sälja av hela klabbet till värsta konkurrenten och köpa högavkastande aktier från vapenindustrin istället. Med utgångspunkt från sista svaret. Finns det något sätt att mäta hur mycket man uppfyller detta? Lyckas du identifiera det så har du även ett väldigt kraftfullt taktilt verktyg som begripligt kan kommuniceras och omsättas i den dagliga verksamheten med samma logikiska ramverk som klassisk lönsamhetsretorik vilar på.

Övningen tar 1/2 -1 dagar. Jag tycker inte att man ska göra den ensam och jag tycker definitivt att man ska använda sig av en moderator när man resonerar sig fram i frågeställningarna.

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.