Skapa konkurrensfördelar i ditt val av leverantörer

När man arbetar med sina egna konkurrensfördelar skiljer man som bekant på absoluta och relativa fördelar. Grovt förklarat kan man säga att absoluta fördelar är fördelar som får hela marknaden att växa medan relativa är de fördelarna som gör ditt erbjudande mer svårimiterat och då också får dig att växa snabbare än marknaden.

De absoluta fördelarna är fortfarande viktiga men de är också lätta att imitera. Så även om de är nödvändiga för att över huvud taget få vara med i spelet så erbjuder de bara konkurrensfördelar så länge man använder dem snabbare än alla andra branschkollegor.

Här är tricket. När du väljer dina underleverantörer, istället för pris och kvalitet använd tumregeln att allting som inte inte utgör relativa fördelar för dig kan med fördel köpas upp av någon som hittat en relativ fördel själv i samma funktion. I de bästa av världar väljer man sina underleverantörer baserat på att de har största strategiska fördel på sin marknad. Effekten blir då att din kund drar nytta av din samt dina leverantörers relativa fördelar i flera led och vips har du förvandlat dina absoluta fördelar till relativa.

 

 

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.