Vet du vilka av dina projekt som är lönsamma?

Det här är kan verka uppenbart men jag har sett lite då och då att man inte vet vilka projekt man driver som är lönsamma och vilka som inte är det. Att varje projekt visserligen drivs proffsigt men att man inte ser på alla sina projekt som en helhet. Avsteg från projektlogik blir då enskilda avväganden istället för typkategoriseringar av projekten.

Det kanske inte är helt främmande att projektledare överlevererar mot ”viktiga kunder” eller att man från start ger sig in i projekt utan förutsättningar att vara lönsamma för att ”Det var enda sättet att få uppdraget”. Eller att man accepterar nära noll i lönsamhet för att projekten ger så många kkr.

Jag har vid några tillfällen gjort 80/20 övningar på projektportföljer och landar inte sällan i att ungefär 1/5 av projekten står för 80% av lönsamheten. Då kan man ta en rejäl funderare på varför man lägger så mycket av sin energi på de projekt som gör liten eller ingen skillnad.

Att se alla sina projekt som en helhet / portfölj. Etablera en jämförbarhet mellan dem och baserat på det välja vilka projekt man arbetar med innan man tar in dem kan verka uppenbart men jag tror också att det är ganska vanligt.

Nu säger jag inte att man ska kasta ut alla projekt som inte är superlönsamma. Jag säger att man behöver vara väldigt tydlig för sig själv med varför man trots allt väljer jobba med dem. Är det till exempel ett projekt som är till för att bevisa sig eller etablera kontakt så kanske man också ska gå all in på införsäljningsspåret med tillhörande logik istället.

Vi hjälper dig att fastställa och förankra en modell för det här genom att titta på historisk data från genomförda projekt och tar fram kriterier så ni framgent kan bedöma vilka nya projekt ni ska ta in och på vilka premisser. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?» 

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.