A B C i konsten att utfästa ett löfte om en plats

En summering av de senaste posterna. För att bygga en stabil strategisk plattform som löftet om platsen kan byggas på måste alltså löftet uppfylla tre kriterier.

– Det måste ha ett högt upplevt värde av alla intressenter. Slutanvändare som aktörer på platsen.
– Det måste gå att infria. Alltså fungera som en samarbetsöverenskommelse mellan alla intressenter.
– Det måste spela en tydlig roll. Med andra ord ha en strategisk passning med övergripande initiativ, närliggande platser och sina egna delmängder.

Säkerställer man det här – vilket är en ganska knölig resa – så finns goda förutsättningar att lyckas bygga en stark plats. För det du har tagit fram är egentligen en plattform med en brett förankrad framtidsbild att börja målstyra mot. Den där 20 slides presentationen från reklambyrån som också aspirear på att vara en platsvarumärkesplattform är ljusår från att fylla samma funktion. Några workshops med de närmast sörjande eller fokusgrupper duger helt enkelt inte. Det är därför du inte ska springa iväg och köpa ett platsvarumärkesarbete innan du har gjort grundarbetet i strategi och förankring. Det du får kommer helt enkelt inte vara användbart.

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.