Place management – enkla modellen.

Jag har spenderat snart ett år med att djuploda i olika principer och metoder kring platsutveckling och tänkte dela med mig av det jag lärt mig.

1. Missuppfattningen att platsens aktörer är förmögna att ta rationella för sig själv nyttomaximerande beslut är närmast lag. Sanningen är närmare att vi väljer det andra väljer. För de vi blir i andras ögon och hur det får oss att känna oss är vad som får oss att tycka att någonting är attraktivt. Upplevt värde är subjektivt och ska leva upp till kulturella och individuella förväntningar. Det är människan som gör platsen och alla platser föregås av en intention om vilken framtid man tror på och vill möta på den platsen. Utan att vara på det klara på för vem och varför platsen finns lämnar man till slumpen att göra platsen attraktiv.

2. Dunkelt tänkt, dunkelt sagt. Det finns tusentals olika tolkningar på platsutveckling. I stort sett alla är byggda ur ett väldigt taktilt perspektiv som man sedan -som bäst- klätt på med besjälning. I stort sett alla modeller är dessutom byggda på utdaterade ledarskapsmodeller. Om man som nu utgår från det som är så kommer man ha lätt att lösa taktila utmaningar men mycket svårt att utveckla någonting. Tänk vad Slussen skulle kunna bli om man istället för att tänka att man skulle göra slussen 3.0 rev allt. Tittade på tomrummet och frågade sig. vilken framtid vill vi möta här? Jag är säker på att svaret skulle bli någonting annat än slussen 3.0.

3. Grundstenen i att förflytta sig från nuläge till önskat läge ligger i en solid strategi. Ingen har ensam rådighet över en plats och strategi kan därför likställas med samarbete mellan platsens aktörer och förståelse för hur  och när man bygger och realiserar värden för varandra.En ogenomförbar vision är inte utveckling. Det är och kommer förbli en dröm. Strategin är A och O för att lyckas förflytta en plats. Utan den kommer resultatet som bäst bli osammanhängande, anonymt och / eller falskt.

Jag har tagit fram en enkel modell för hur jag tycker man ska se utmaningen med platsutveckling / lokal tillväxt. Jag kallar den än så länge helt enkelt för ”enkla modellen”.  Ut med onödiga komplexiteter och övertro på system. Ut med utdaterade ledarskapsmodeller och bakåtblickande. In med enkelhet och tro på människans förmåga. Som Shakespeare en gång sa ”What is the city, but the people?”

För er som inte läser mina inlägg slaviskt så kan jag som uppföljning rekommendera följande läsning för att förstå modellen.

Vilken framtid vill vi möta? – Det är människan som gör platsen

Vad är min licence to operate? – What you can not measure, you can not manage.
Vilka spelregler väljer vi?  läs gärna det här och det här med.

Hur vinner vi det spelet? – Här kan jag rekomendera Simon Ahnholt som jag inser att jag inte skrivit någonting om.

Vad tycker ni?

photo

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.