Place brand manual

En stor del av tanken med det jag gör är att att tillgängliggöra strategiarbete för alla.

Jag har de senaste två åren haft möjlighet att arbeta en del med platsvarumärken. Under åren har jag kommit att arbeta mer och mer mot strategiarbete generellt. En sak jag märkt i den förflyttningen är att det finns väldigt mycket dåligt genomfört grundarbete när det kommer till platsvarumärken. Jag tänkte därför dela med mig av en metod jag gjort där du själv kan bygga en struktur kring ditt platsvarumärke. Metoden fungerar egentligen som en struktur och som ett beslutstödsramverk.

Övningen tar 2*3h och är ett snabbt, fult men effektivt sätt att arbeta fram ett platsvarumärke. Är din plats större, antalet intressenter fler eller utmaningen komplexare så behöver du också en annan typ av hjälp. Någonting jag gärna bistår med. 

Session 1.

1. Folk har noll tolerans för komplexitet. Säkert du med. Börja därför med någonting du känner dig trygg och säker i. Skriv ner på ett A4 det din affärsmodell på platsen består i. Exvis ”Vi hyr ut 6000kvm kontorsyta i Farsta strand”.

2. Genomför övningen the five whys som är en slags fattigmansladdering. 

3. Definiera din bedömninggrund. Hur du mäter dina inatsers påverkan på din plats existensberättigande.

Session 2

4. Lista utifrån bedömningsgrunden de 10-20 största sakerna som händer på din plats i dag och gradera dem från -5 till +5 på bedömningsgrundsskalan.

5. Gradera samma lista ur ett lönsamhetsperspektiv. -5 till +5.

6. Placera ut aktiviteterna i min mandatmodell.

Session 3

7. Skriv en handlingsplan baserat på min modifierade modell baserad på Anholts.

Klart!

Viktigt att hålla i tanken är att det här inte är ett arbete som man gör en gång och sen har det klart för all framtid. Se det istället som en kompass mot ett rörligt mål. Den måste hela tiden uppdateras. Jag rekommenderar att Session 1 upprepas en gång per år. Session 2. En gång per kvarlal och session 3 uppdateras veckovis. 

Lycka till och tveka inte att kontakta mig om du har några frågor.

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.