Pitching strategies – att sälja skatbon.

Jag läser mycket strategilitteratur nu. En sak som slår mig är hur otillgängligt man hela tiden gör strategier och strategiarbete. Ju svårare desto finare verkar vara huvudregeln. Men hur har man tänkt sig sälja in förändring genom att göra utmaningen obegriplig?

Principen ”hellre gjort än perfekt” vinner 10 ggr av 10 och föreställningen om att strategiska ramverk är som komplexa urverk med tusentals samverkande komponenter är en föreställning som direkt motverkar den principen. Ska man veta någonting så ska man veta att folk har precis noll tolerans för komplexiteter. Det gäller oavsett om det är en styrelseordförande eller mannen på gatan.  Den enskilt viktigaste egenskapen i ett strategiarbete måste därför vara att det är begripligt. En begriplig strategi är införsäljningsbar och en införsäljningsbar strategi är genomförbar. Utmaningen handlar aldrig om att producera ett strategidokument. Utmaningen ligger i att skapa den framtid man tror på och aktivt vill möta. För att det över huvud taget ska hända måste man verka så nära verkligheten det bara går. Allt annat är bara arbete i onödan.

Skator bygger bo genom att lägga nogsamt utvalda pinna på hög och sen hoppa på dem tills de håller (eller inte håller). Sen lägger de på några nya pinnar och hoppar ingen. Strategi -tycker jag- istället för delikata urverk skapade av masterminds hellre ska liknas vid skatbon som byggs tåliga eftersom man under bygget gjort allt man kan för att själv ha sönder det. Oftast fult som stryk men också väldigt väldigt hållbart. 

 

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.