Någon borde göra någonting

Det långt ifrån en unik förutsättning för platser men kanske värt att belysa extra mycket när många av aktörerna är så stora och osynliga. Kanske framförallt om man är intresserad av att ändra på det som är. Hittar du finansieringen så kommer det du vill ske att ske. För att hitta finansiering måste du förstå vilka incitament som driver de olika aktörerna. Förstå vad som driver dem och du förstår affären. Förstår du dina intressenters affär så har du åtminstone förutsättnignar att skapa värde åt dem. Lyckas du med det så blir platsens själ en förutsättning för att göra en bra affär.

Om det där extra som gör platsen hamnar som kosmetika på vägen för att det känns bra eller för att blidka någon. (Många intressenter sitter med i sånna här konstruktioner för att bevaka sina positioner) så kommer det med stor sannolikhet att skäras bort när kostnadsavvägningar i genomförandefasen kommer in i bilden.

Vikten i timingen är också viktig. En tidig värdeökning av platsen tjänar markägare på, byggherrar förlorar på det. I senare skede vinner däremot byggherrar på det då det är de som realiserar värdepremien mot köparen.

Det kan vara intressant att fundera över var intressenterna får sitt kapital ifrån och hur den överenskommelsen fungerar. Den affären är för det mesta väldigt traditionell och känslig för disruption. Någonting att fundera på om man exempelvis vill ta ägarskapet av en plats, driva förändring bort från det som är och det MO som råder i dag.

I andra ord;

– Förvänta dig inte att din ”önskelista” bara är att lämna in någonstans.

– Förvänta dig inte att någon annan kommer driva initiativet åt dig.

– Förvänta dig inte att andra kommer göra saker för dig som inte tjänar deras syfte.

Skifta din inställning från ”någon borde göra någonting” till att äga utmaningen i alla led. Gör du det så har du mycket bättre förutsättningar att möta den framtid du tror på utan att riskera hamna i beroendeställning mot någon som har en annan agenda.

 

 

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.