Mintzbergs medvetna och uppkomna strategi

Inte alla avsedda strategier realiseras. Inte alla realiserade kommer från medvetna val. Det är så här  strategier utvecklas. En strategi är en ständingt föränderlig blandning av vad du planerat och vad som ändå blir gjort som inte var en del av planen från början. Det kan vara bra att förstå när man sitter med sitt strategiarbete att även om du inte har en avsedd strategi själv så kommer du ändå alltid ha en realiserad som i sämsta fall  riskerar vara styrd av uppkomna strategier utanför din egen påverkandesfär. I bästa fall handlar det om att avkoda och förstå vilka krafter och beroenden som verkar och ska vägas in när man arbetar med och framför allt förankrar sin avsedda strategi. På ämnet rekommenderar jag läsning om sk. OODA loopar. Oavsett måste man för att driva ett framgånsrikt strategiarbete förstå att det är ett arbete som  verkar över tid och kräver ett kontinuerligt systematiskt arbete snarare än en pliktskyldig hyllvärmande ppt som workshopats fram på den årliga lednigsgruppskickoffen.

Avsedd Strategi –Medveten strategi–>Realiserad strategi

                U+2198.svg  Orealiserad        Uppkommen U+2197.svg               

 

 

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.