Kunden – Din chefsstrateg.

En strategi ska kombinera en verksamhets styrkor så den tas till en starkare och mer svårimiterad position. Styrkor som med tiden kommer att förkroppsligas i kärnkompetenser. Strategisk viktiga funktioner bestående av personer med högt inflytande och avgörande kunskap för verksamhetens förmåga att särskilja sig.

Eftersom i stort sett alla strategier är sk. emergent strategies -mönster från tidigare framgångar- kan man också säga att de flesta kärnkompetenser är emergent. De funktioner och personer som är tongivande när man framgent utformar sina strategier – var man ska fokusera sin energi- är alltså en produkt av samma strategi.

När jag ibland säger att det är viktigt att separera politik (ofta lika med budget) och strategi brukar repliken vara att det där är hårklyverier. Men det här skapar rundgång som omöjliggör att ändra riktning när spelplan och kund förändras. (Vilket den alltid gör) Även om man ser förändringen komma. Då blir kärnkompetenserna bromsande kompetenser och strategin istället ett dokument som snabbt gör dig irrelevant.

Det är djupt mänskligt att vilja vara behövd. Att ta det man kan och applicera det på ett gemensamt problem med enda egentliga belöningen att känna sig behövd. Ingen tar i de här sammanhangen fel vägval med ont uppsåt. Kruxet är att det man kan inte alltid är det som är bästa lösningen för den med problemet.

Utmaningens grundbult ligger i föreställningen att en verksamhet har absolut kontroll över sin output oavhängt externa händelser. Att även när marknaden eller omvärld ändrar på sig så är kvaliteten på verksamheten och det den producerar intakt. Ingenting kan vara mer fel.

Det är aldrig aldrig marknaden det är fel på. Det är din förmåga att möta den. Ingen annan än din kund avgör värdet och därmed också kvaliteten på din verksamhets output.

En bra strategi ska därför alltid utgå från att det är kunden som bestämmer vad som är av värde. En ännu bättre ska internalisera hållbarhet, digitalisering, globalisering och andra relevanta megatrender. Inte för att det är fräsigt utan för att världen förändras i en rasande fart vare sig du vill det eller inte.

 

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.