Kritik mot nyurbanismen

Det finns mängder av olika visionsbilder när man tittar framåt. Den framtidsbild som råder idag i stadsbyggnad är den sk. nyurbanismen. En framtid där all handel finns i stan, alla cyklar, bilar är dumma, alla bor och vill bo i stad, det finns trädgårdar på alla tak och alla odlar morötter på gatan utanför. Arbetsplatser, handel och boende i en härlig mix. Jag har tyck ett tag att den här visionsbilden känns naiv men har inte riktigt lyckats sätta fingret på varför.

Jag tror nu att det kan vara så att när man gör stadsbyggnadsplaner så utgår från man från att det enda som kommer skilja framtiden från idag är att det kommer finnas fler människor och därmed i konsekvens fler bostäder, mer vägar och större behov av service. (och att de människorna tycker samma saker är viktiga som 60 och 70 talisterna tycker idag.)

Samtidigt kan man se en utveckling som talar för att den vardag vi har i dag kommer skilja sig väldigt mycket från en vardag vi har om 20 år då samma stadsbyggnadsplaner ska vara förverkligade.

Visionsbilden nyurbanism byggs helt enkelt på ett för svagt beslutsunderlag.

Så, nu var det ute..

När jag kommer in på det här så får jag motargumentet att man inte kan veta hur framtiden ser ut och det år därför också meningslöst att gissa. Jag vill mena att det är bättre att gissa än att utgå från att allt kommer se ut som i dag. För om du gissar har du åtminstone mer rätt än om du utgår från att ingenting kommer förändras.

Vi har gjort ett försök att identifierat tre teknologiutvecklingar vi tror kommer påverka hur man använder städer och som kommer påverka visionsbilden nyurbanism.

Försörjning
Automatisering av kvalificerat arbete är vad som spås bli en de största samhällsdisruptiva teknologierna. Man tror att i stort sett alla serviceyrken kommer försvinna inom 10år. På det kommer mycket automatisering av riktigt kvalificerat arbete ske. IBMs Watson verkar till exempel just nu i Afrika där ambitionen bland annat är att ge kvalitetssäkrad sjukvård med en läkare per 70.000 invånare. I Sverige har vi 1 läkare per 267 inv. Om samma teknologi hittar hit kommer det finnas utrymme för ca 130 läkare att fortsätta med sitt jobb. Det här behöver inte vara någonting dåligt.

Det råder osäkerheter om dagens försörjning kommer ersättas av andra jobb eller om maskinerna kommer befria oss helt från arbete den här gången. Jag tror på det tidigare men jag tror också att kontor helt enkelt inte kommer finnas som begrepp om 20år. Richard Branson har sagt att när man om 20år tittar tillbaka på i dag så kommer man inte förstå vad man hade kontor till. Jag tror det ligger mycket i det påståendet. Läser man handelskammaren SWOT Stockholm kan man läsa att antalet huvudkontor är fler, de omsätter mer men de är färre till antalet anställda.

Dagens föregångsföretag är på 30 personer, har världen som marknad och visar samma vinster som tidigare industrijättar. Det finns inga humanoida robotar där. Däremot är de företagen väldigt orienterade kring att använda ny teknologi för att effektivt sköta sina affärer. Här är nog den viktigaste slutsatsen. När man säger att robotarna kommer så menar ingen faktiska humanoider. I automatiseringen av kvalificerade tjänster är robotarna mjukvara.

Rekommenderad läsning på ämnet:

Intelligent Machines and Displaced Workers

How many of today’s jobs could be computerized? A whole lot.

The onrushing wave

Enslave the robots and free the poor

The Fastest-Growing Jobs of This Decade (and the Robots That Will Steal Them)

Transport
2017 säger Tesla, Volvo och BMW att de ska ha självkörande bilar på gatorna. Tjusigt! Men grejen med självkörande bilar är inte att de kör av sig själva. Stora grejen är att när du är klar med den så kan den åka iväg och hämta nästa passagerare. Man tror nu att det kommer ske ett skifte i själva användandet av bil. Från att alla äger varsin till en mer tjänsteorienterad modell som mer kan liknas vid hur taxi fungerar idag. De som sysslar med sånt här säger nu att självkörande bilar inte bara kommer disruptera bilindustrin utan även sannolikt förändra kollektivtrafiken. All kollektivtrafik kommer inte försvinna över en natt men bilden av att bilar kommer försvinna från gatorna tror jag är kraftigt fel. Det kommer inte finnas några parkerade bilar. Däremot kommer man bygga laddningshives runt stadskärnorna som bilarna kan åka till för att ladda när de inte används.

Handel
Dagens dragkamp mellan centrumhandel och köpladorna ser ut att bli ett losing game för båda parter. Medan de slåss om fysiska butiker så ökar e-handel med minst 13% per år enligt HUI. I tidningen dagens handel kunde man dessutom läsa härom veckan att många e-handlare tror att den siffran är kraftigt underskattad. Redan idag har vi sett hur bla elektronikbutiker, resebyråer, skiv och bokhandlare fått omöjligt att matcha e-handlarna och är i dag borta från stadslandskapet. Kläder och mat spås bli nästa fysiska butiker som kommer få stryka på foten.

Med den utvecklingen kan man fundera på vad man gör i en köplada eller en stadskärna om 20 år de  inte drivs av handel eller vad man gör i alla kontorsfastigheter om begreppet kontor inte längre ens finns.

Jag har inga svar men kan väl avsluta med en fråga. Hur skulle du själv säga de här teknologierna ändrar framtidsbilden som är rådande i nyurbanismen idag? Hur skulle en visionsbild som vägt in den här troliga innovations- och trend-utveckling se ut?

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.