Ingen vill bygga värden men alla vill realisera dem

En kirurg rekommenderar alltid operation. En slaktare, slakt. Inte för att vara själviska .Tvärt om vill de flesta vara behövda och människan anstränger sig hårt för att hitta sin plats i livet genom att hjälpa till att lösa andras bekymmer. Men när man hjälper till med något applicerar man fortfarande bara sin egen kunskap och erfarenheter och rekommendationen på åtgärder blir därefter.

Att fråga byggherrar, arkitekter, PLEX, handlare och andra aktörer på platsen; På vilken fråga är platsen svaret ger dig idag med stor sannolikhet en kakofoni av olika svar där de olika applicerar sin egen kapacitet på ditt problem. Om man låter en ensam aktör styra i platsarbetet riskerar man i stället skapa målkonfliker då det som är bra för den ene inte alls behöver vara bra för den andre. Syftet med en plats är aldrig att skapa vackra hus, generera 15% ROI, övergånställen, finansiera infrastruktur eller ens möta det regionalpolitiska ansvaret i bostadsproduktionen. Svaret på frågan; på vilken fråga är din plats svaret får inte bli en reduktion av alla operatörers kapacitet. Svaret måste baseras på att syftet med en plats är ursprunget i en vilja att möta en framtid genom att nära drömmar och realisera potential hos de som bor och verkar där.

Jag har inte kommit till själva görandet än i mina texter. Vi är snart där men innan det är dags att blanda in alla de som säkerställer funktionella och estetiska kvaliteter så är det viktigt att förstå vilka tillgångar man har, varför de är viktiga och vad man kan göra med dem.

Man utvecklar platser genom att skapa lokal tillväxt. Det görs genom att bygga upplevt värde. För det upplevda värdet är också det riktiga värdet. Det finns inget samband mellan vad någonting kostar att ta fram och hur högt upplevt värde det har i betraktarens öga. Små insatser kan ha stor utväxling. Stora, dyra kan ha marginell.

Ingen vill bygga värde om de inte är garanterade att senare realisera det värdet. För att med trovärdighet övertyga om riktningen måste alltså de värdeskapande aktiviteterna ligga i nuet. De som bygger värde i nuet måste kunna realisera det värdet i nuet (om de vill). Jag brukar säga att det inte får vara någon skillnad på det man säger och det man gör. Löftet och bevisen måste sitta ihop. För att det ska finnas ett i morgon (mål) och ett i övermorgon (vision) måste du vara trovärdig i det du gör i dag.

Det är oändligt mycket lättare att ta tillvara på det som redan finns än att skapa någonting nytt. I brist på ett bättre ord så är engelskans resourcefullness -Att använda de resurser man har på ett smart sätt- ytterligare en viktig pusselbit i place management pusslet.

Vilka kvaliteter finns redan på platsen? Hur ser markvärdet ut? Vilken kunskap har jag att tillgå? Vilken uthållighet finns? Är platsen känd? Titta på allt. Inte bara hårdvara. framförallt inte hårdvara. Allt det här är olika typer av resurser som sätter möjlighet och begränsningar för vad du kan göra för att bygga värde. Det är hur klokt du använder resurserna du har som kommer avgöra hur bra du lyckas.

Det är inga konstigheter att bygga en stad i en öken om du sitter på ett berg av pengar. Men det behöver inte vara så storskaligt för att bygga värde. För den som bara har lite färg, känsla för form, sin egen tid blir en värdeskapande aktivitet gatukonst. Spektrat spänner sig mellan de två ytterligheterna och möjliga uttryck blir med det även oändliga.

Använd de resurser du har antingen direkt eller för utväxling med rådighet (resourcefullness). Oavsett om det är natur, människor, tid eller pengar. Tillväxt skapas i stort och i smått. Innan du går in i görandet. Kartlägg vilka resurser du har och använd dem smart.

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.