Hur mycket kostar dina ej genomförda strategier?

Föreställningen om att strategiarbete är någonting man gör en gång per år och att det inte förpliktigar din verksamhet nämnvärt är vanlig. Ännu vanligare är det att man inte tar ner strategiarbete till faktiska konkreta handlingsplaner.

Jag pratar gärna om möjligheten att realisera en värdepremie genom att metodiskt och över tid arbeta med strategi. Väldigt positivt och möjlighetsorienterat.  Men vad händer om man väder på det? Hur mycket kostar det din verksamhet idag att inte lyckas implementera era strategier fullt ut? Hur mycket kostar det att du och dina kollegor fortätter göra som ni alltid gjort istället för att förhålla er till det strategiarbete ni har? En kostnad som ni med andra ord redan bär. En strategi som kostat 300.000 och som bara implementerats till 20% hur mycket har den kostat egentligen? 300.000? 1.500.000? Eller finns det ännu större förluster att hitta bakom en oförmåga att möta marknaden, anpassa sig till nya förutsättnigar, inte utnyttja sina styrkor fullt ut eller att du tvingas spela efter andras relger?

Att säkerställa att strategiarbete genomförs metodiskt och över tid är också att eliminera risken för att kostnaden av ej genomförda strategier blir för tung att bära. Hur stor är den kostanden för er i dag?

 

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.