Hur gör jag en SWOT-analys?

SWOT står för Strength, weaknesses, opportunities och threats. Det är en fyrfältsövning med syfte är att förstå om man ska inta en offensiv eller defensiv målbild. Men hur gör man en SWOT egentligen?

Övningen består i att man skaffar sig helikopterperspektiv för att förstå det landskap man verkar i. För att sen väga de olika förutsättningarna mot varandra. SWOT-analyser beskylls ibland för att vara irrelevanta då de i för stor utsträckning visar det man vill att de ska visa. Samtidigt tycker jag mig se att man ofta missar att göra övningen fullt ut och på rätt sätt.

Mål formuleras för att genomdriva en förflyttning. SWOTen är till för att utreda om den förflyttningen har gynnsamma förutsättningar eller inte. Det är en analys som i stort sett kan göras på allt ifrån att välja mellan flera resmål till att sätta ut stora förflyttningar av din verksamhet.

Jag tänkte i den här posten försöka att så begripligt som möjligt förklara hur man tar en SWOT-analys från start till mål.

Övningen består i tre steg 1. Kartläggning 2.Avvägningar 3. Slutsatser

Kartläggning

För att göra det så begripligt som möjligt så kostar jag på mig en förenkling; Det finns saker som är bra för dig och saker som är dåliga för dig. Sen finns det saker som du kan påverka och saker som du inte kan påverka. Det är precis det här SWOT fyrfältaren ska visa.

Bra saker – Styrkor och Möjligheter

Dåliga saker – Svagheter och Hot

Kan påverka – Styrkor och Svagheter

Kan inte påverka – Möjligheter och Hot.

Man kan fylla på listorna med det man kommer på lite på känn men då riskerar man också att hamna där kritikerna av analysen menar att den falerar.

Jag tycker istället det är enklare att tänka att se den som mekanisk. Om du tidigare har gjort en 80/20 övning så blir det lätt att översätta den till styrkor resp svagheter. Styra = Där man får stor utväxling mot insatt ansträngning. Svaghet, dess motsats. Med fördel så gör man 80/20 mot redan existerande uppdrag och kunder. Vad är lönsammast och vilket upplever kunden ha mest värde.

Saker man inte kan påverka är lite klurigare. Det finns en annan övning som kallas PESTLE analys och har som syfte att kartlägga påverkansfaktorer. Den är egentligen en konkurrent till SWOT men jag tycker att en PESTLE light är ett utmärkt sätt att kartlägga de saker som man inte kan påverka.  PESTLE är aktronym för  Political, Economical, Social, Tecnical, Legal och Environmental.

Politik täcker skatter och politiska beslut och hur de påverkar dig.

Ekonomi täcker inflation, räntor, valutakurser, konjunktur med tillhörande köpkraft och tilltro.

Social täcker kulturella trender, beteende och demografi.

Teknologi är faktorer som framför allt avser teknisk innovation som kan påverka marknaden eller verksamheten. Men kan också avse den medvetenhet som organisationen har om innovation.

Legal är lagar som påverkar verksamheten men kan också inkludera egna satta policies utöver lagramarna.

Environmental, eller hållbarhet som nog är en bättre översättning inkluderar visserligen klimat, väder och klassiska miljöfaktorer men gör nog mer nytta om man tittar på hållbarhet i stort.

När man listat alla faktorer så prioriterar du dem med mål att fokusera på top 3 faktorer i varje fält.

Här slutar de flesta göra sin SWOT. Men det här är bara halva arbetet.

Avvägningar

Nästa steg är att förstå om situationen är till din fördel eller inte. Det gör du genom att kombinera de top 3 i varje fält och svara på följande fyra frågor.

  1. På vilket sätt kan jag använda mina styrkor för att ta till vara på möjligheterna?
  2. Vilka möjligheter måste jag avstå på grund av mina svagheter?
  3. På vilket sätt kan jag använda mina styrkor för att hantera hoten?
  4. Vilka svagheter måste åtgärdas för att inte hoten ska drabba oss?

    Slutsats

    Nu börjar någon slags bild växa fram. Lutar dina svar mot att vara gynnsamma så kan du inta en offensiv målbild, präglas de av bekymmer så får man istället inta en defensiv målbild.

    Eller grovt förenklat GO eller NO GO på projektet.

Det finns inget mekaniskt sätt att översätta SWOT-analysen till mål men jag tycker att man kan försöka använda de fyra frågorna ovan för att formlera delmål.

Det finns förvånande nog inte särskilt många bra SWOT onlineverktyg. Turligt nog finns det istället ett väldigt bra. Som dessutom är gratis.

Det hittar du här.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?» 

 

 

 

 

 

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.