Framtidens småhus 4 – humanism

Tidigare har jag gjort en spaning om 90-talisternas förändrade köpmönster för bostäder och framförallt småhus. I en serie om fem delar ger jag min tolkning av hur en framtid för småhus kan se ut. I en tidigare post har jag funderat kring bilden av ägande och vad det egentligen är man köper. Även vilken förändring i världsbild vi står inför samt hur teknikutvecklingen påverkar småhus.

Humanism är den sista faktorn jag tror spelar in hos 90-talisternas förändrade köpvanor. Humanism handlar i den här texten framförallt om att bära sig som människa och att agera rätt utifrån det. Trenden tror jag har sina rötter i decentraliseringen där tidigare maktkoncentrationers roll nu faller på individen samtidigt som kulturmonopol luckras upp med att alla inte längre har samma drömmar och samma behov. För att kunna navigera i den komplicerade framtiden kommer behovet av ett ramverk att agera i utifrån ett individperspektiv. I diplomatin pratar man om protokoll. Tidigare kungahus etablerade etiketten så man inte på misstag skulle starta ett krig när man bad om saltet. Det som vi ser nu är en slags återuppståndelse av en Gentleman’s code. Värderingar du måste bära och utöva för att fungera som människa i en ganska komplicerad framtid. I traditionellt orienterade samhällen vet man att en sak är sann. När världen brinner utanför dörren vet man att familjen och religionen består. I världens mest sekulära land vet vi att oavsett vad som händer kommer jag alltid kunna bära mig som individ. Oavsett om jag står naken eller inte.

Jag tror att man framförallt kan se det här i både den ekologiska och sociala hållbarhetstrenden. Likaså att man har börjat värdera det unika och imperfektioner som bevis på att det är en människa och hantverk bakom produkten. Även den superrationella idén om att skapa sig livsplaner och följa dem bär spår av humanismtrenden.

Vad betyder det här konkret för småhus? Det kommer ses som självklart att företag som man väljer att handla med också följer den här koden och att de vet vilka symbolhandlingar som bevisar det. Att köpa ett identiskt hus som grannen är nästan otänkbart. I vintras såg vi ett upprop kring ojämnställd snöröjning. Det blir en övning i bevisning med fingertoppskänsla för att trovärdigt högt och lågt övertyga att man som företag består av individer som står bakom och aktivt bär iden om humanism.

 

 

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.