Framtidens småhus 3 – teknikutveckling

Tidigare har jag gjort en spaning om 90-talisternas förändrade köpmönster för bostäder och framförallt småhus. I en serie om fem delar ger jag min tolkning av hur en framtid för småhus kan se ut. I en tidigare post har jag funderat kring bilden av ägande och vad det egentligen är man köper. och även vilken förändring i världsbild vi står inför.

Förändringarna som teknikutvecklingen gör sker så snabbt att de i dag är svåra att förutse.
Men jag tror faktiskt inte att teknikutvecklingen i sig kommer påverka vår syn på vad ett hem är. Däremot kan det komma att påverka hur hem byggs, förväntningarna på vad man kan göra med sitt hem men framför allt kommer det påverka synen på hur man vill leva sina liv.

I själva produktionsledet är vår främsta tillgång fortfarande trä. Trenden om 3D printing kommer inte i överskådlig tid konkurrensmässigt kunna bygga hus som i erbjudandet står sig mot trähusen. Däremot är det nog mer troligt att se den utvecklingen i slumstäder inom några år. Där är kraven på precision mycket lägre medan steget från bockad plåt till lera tillräckligt stort för att det ska vara värt att ta steget.

Där teknikutvecklingen kommer påverka småhusindustin i produktionsledet är möjlighet i att anpassa och genomföra köpet. Det är inte långt kvar till småhusleverantörerna ger sig in i pricerunnerliknande jämförelsemodeller. Inte heller till det att du kan sätta ut din koordinat i en app för att se tillgängliga leverantörer och modeller på din plats. Automatisering i försäljning och anpassning kommer optimeras till det att den känns självklar. Det här i sig är inte heller där förändringen kommer ske. Det är i dag hygien att i alla led jobba med effektivisering i alla led.

Enligt teserna. 1. You can not manage what you can not measure. 2. Everything that can be measured can be automised och 3. Everything that can be automised will be automised. Så är det inte mycket till framtidsplaning att se på det som är, ställa sig i tangentens riktning och låta sig fångas av vinden.

P2P Banking i finansiering av köp och projektering är en trend att ha under bevakning. Jag tror mycket intressant kommer hända nu när det har blivit dyrt att köpa pengar. Men det som sker kommer göra det på baksidan. Ingenting som direkt påverkar synen på själva småhuserbjudandet.

Att prata om att internet verkligen blivit omninärvarande infrastruktur i landet tycker jag är mer intressant. Men inte ur ett tekniskt perspektiv. Utan hur det förändrar vår syn på världen.

Det har tagit sju år för sociala nätverk att slå sönder synen på vad en vän är och hur man använder sig av dem. Det har tagit IPhone lika lång tid att förändra vår syn på tillgänglighet av information. Personligen tror jag att synen på vad ett kontor är -och med det även vad arbete är- kommer förändras i grunden när surfplattor väl fått fotfäste och dominerat ut bärbara datorer. Krafterna som påverkar människan är många, starka och svåra att förutse.

Acceptansen för att jobba hemma kommer slå bredare, möjlighet att bära sig själv kommer tas tillvara av fler. Men konkurrensen av kvalificerade yrken kommer i större utsträckning att bli global och automatisering kommer även att skörda många arbetstillfällen. Det är för individen en komplicerad framtid vi möter. Där möjligheterna är stora men risken att bli lämnad vid perrongen nästan större.

Rent konkret tror jag att man som människa blir mer angelägen att skapa sig en trygg hamn för sig själv och sina nära. (definitionen på vilka sina nära är har ändras lite de senaste åren). Men också att tillgänglighet av allt som finns i världen förväntas finnas oavsett var man väljer att skapa sin trygga bubbla. Att möjliggöra att driva butik som inte direkt är beroende av de människorna som går förbi utanför dörren i form av e-handel är en intressant utveckling på det här spåret. Särskilt om det möjliggörs i större skala och med en attraktiv stadsbild i åtanke. Men samma trend påverkar även åt andra hållet. Behov av köpcentrum kommer att fasas ut.

Att sälja hela områden till grupper av vänner är en annan trend jag tror kommer få fotfäste. När uppfattningen om vem jag är mer och mer utgörs av vilka jag omger mig med blir det även brett viktigt i valet om var jag väljer att bo.

Oavsett tror jag inte att teknikutveckling direkt blir en konkurrensfaktor i att skapa attraktiva småhusområden utan förmågan att anpassa sig till de nya förutsättningarna som teknikutvecklingen skapat de senaste åren kommer vara där slaget sker.

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.