Framtidens småhus 2 – decentralisering

Tidigare har jag gjort en spaning om 90-talisternas förändrade köpmönster för bostäder och framförallt småhus. I en serie om fem delar ska jag försöka ge min tolkning av hur en framtid för småhus skulle kunna se ut. I en tidigare post har jag funderat kring bilden av ägande och vad det egentligen är man köper.

Det råder en starkt decentraliserande global trend i världen. Storföretag ersätts av företagande. Det användargenererade uppslagsverket Wikipedia har gått om de flesta encyklopedier. Diktaturer faller. Fältet är brett där decentraliseringstrenden påverkar. Mer och mer ansvar för individen har hamnat på oss själva. Idén om en livslång eller ens en fast anställning är för många unga helt främmande. Rent beteendemässigt betyder det här att man måste ta ansvar för sin egen stabilitet. Det gäller ekonomiskt och i alla andra aspekter i livet. En vana att i tidig ålder börja spara och lägga undan inför sitt första boende verkar idag oundvikligt. Att inte vänta på att få lov att göra det man drömmer om och istället jaga den drömmen själv i form av egenföretagande har blivit vanligare. Man aktar sig i stor utsträckning för att riskera hamna i en situation som man inte kan hantera själv. som jag sagt tidigare. 89-talisterna tvingas in i den här situationen, 90-talisterna kommer aktivt välja den här vägen.

Nära band mellan individer har med det blivit viktigare. Man gifter sig tidigare, bildar familj tidigare knyter närmare band med vänner och vårdar de relationerna ömmare än vad tidigare generationer gjort.

Lånekraven är fortfarande fast anställning från bankerna och det här har senaste tiden utgjort ett taktiskt problem. Om det blir för svårt eller för dyrt att köpa pengar för en för stor massa så kommer de oundvikligen hitta på egna sätt att lösa den utmaningen. Om man dessutom tycker att stabilitet har ett högt upplevt värde så kommer det inte ens vara en utmaning man drar sig för att anta. Tvärt om. Det här har inte hänt än men det är mer en fråga om när än om det kommer hända. P2P banking är en företeelse som växer sig stark just nu. I kort betyder det att själva banken är reducerad till en koordinerande funktion där utlånare och invånare möts och enas om villkoren. En bank utan själva banken. Värt att fundera på hur det kan kombineras med att man i tidigare ålder måste lägga undan och spara.

Förutom att målgruppen i större utsträckning tar ansvar för sin egen stabilitet så spelar decentraliseringstrenden in på några sätt till.

Ur ett platsperspektiv så tycker jag en av de mer intressanta aspekterna är att inflytande från aktörer som inte direkt är aktiva på platsen minskar. Lagar måste fortfarande lydas men möjligheten att göra egna tolkningar om vilket framtid man vill möta på platsen tillåts i större grad. Huvudrollen kan nu förskjutas till de som bor och använder platsen. Någonting som varit otänkbart tidigare. Det är också någonting som förväntas och som har ett högt upplevt värde av 90-talisterna. Möjligheten att påverka utfallet ses nästan som självklar bland unga.

Med det så väljer man också att förknippas med företag som välkomnar yttre inflytande. Dialog har visserligen varit ett modeord de senaste åren bland samhällsbyggare men hur många småhusleverantörer har på riktigt låtit sig påverkas av externt informellt inflytande? Ännu mindre välkomna det. Mig veterligen ingen.

De småhusmattor som rullats ut i Sverige de senaste åren har inget intresse att möta kunden i dialog. det är om man vill vara elak ett liggandes miljonprojekt helt utan service eller andra efterfrågade kvaliteter. De projekten existerar för att marknaden tillåtit det men de finns först och främst till för just marknaden. Inte för de som kommer leva och bo i dem. Någonting som varit acceptabelt för 70-talisterna men som ratas av 90-talisterna.

Att sluta behandla sina kunder som ansiktslösa kapitaltransfererande agenter och börja möta dem som individer är en av de större utmaningarna småhusbranschen står inför. För förutsättningen i dag för att lyckas producera prisvärda hus är genom att fabriksätta produktionen av dem. Det innebär idag även att alla hus ser lika dana ut och den väger möter inte kundens uppfattning om vad som är värdefullt.

Där decentraliseringen verkar på vad som förväntas måste man även säkerställa att man kan leva upp till de förväntningarna. Identitetslösa hus för ansiktslösa kunder svara inte mot det kunden önskar. De vill ha en fast plattform för sig och sina nära att möta framtiden på. Nu säger jag inte att bykänslan är målet men det är det närmsta vi kommer från som går att jämföra med.

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.