Vet du vilka av dina projekt som är lönsamma?

Om du vet vilka av dina projekt som är lönsamma så kan du också styra din energi till dem och andra projekt med samma kriterier. Vi hjälper dig att fastställa och förankra en modell för det genom att titta på historisk data på de projekt som ni genomfört de senaste 12-24 månaderna och tar fram kriterier samt nycklar för att framgent bedöma vilka nya projekt ni ska ta in och på vilka premisser. En stor del av lönsamheten kommer oftast från ett fåtal kunder och projekt. Förstår man varför så kan man fundera på varför man ska lägga så mycket tid och energi på de projekten som inte bidrar till lönsamheten men också på vad man kan göra för att få fler av de bra projekten. Det här är väldigt bra sätt att öka lönsamheten med redan existerande resurser.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?»