Varför lämnar dina kunder dig?

Om du förstår varför dina kunder lämnar dig så har du möjlighet att aktivt höja lägstanivån på de saker som dina kunder upplever som viktigt och värdefullt. I bland handlar det bara om att höja kvaliteten på någonting man redan gör, ibland identifiera faktorer man tidigare inte sett men som kunden upplever som viktigt. Vi gör djupintervjuer med förlorade kunder så ni kan fokusera på det som era kunder upplever som värdefullt.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?»