Utbildning och inspirationsföreläsningar

Världen rör på sig vare sig man vill det eller inte. Digitalisering, hållbarhet och globalisering förändrar i grunden hur människor och företag bygger sina vardags- och affärsprocesser. Det påverkar vad de anser värdefullt och vilka förväntningar de har på de företag de väljer att ha relationer med. Gamla sanningar utdateras och nya möjligheter uppkommer.

Att välja att agera på det här är ett strategiskt val på hög nivå. Ett val att se på sin roll ur perspektivet vad kunden upplever värdefullt och att ordna sin verksamhet att leva upp till det kunden förväntar sig bli hjälpt i i sin vardag under de förändrade förutsättningarna.

I det här sammanhanget kanske det inte primärt är en ny digital- eller hållbarhetsstrategi som behövs utan istället en djupare kunskap hos beslutsfattare om kunden. De förändringar som världen går igenom och vad allt betyder för ledarskapet och de beslut som fattas. Vi håller två föreläsningar på ämnet. Vad är upplevt värde? och vad är framtider?

Vad är upplevt värde ger en orientering i vilka förutsättningar som en organisation har och vilka konsekvenser det ger på ledarskapet i valet att fokusera på sin egen kapacitet eller på att förstå sin kund och leva upp till dens förväntningar.

Föreläsningen vad är framtider orienterar i hur ledningsgrupper och styrelser kan arbeta med och agera på framtider. Inte som säkra förutbestämda händelseförlopp utan mer för att förstå komplexa samband och underliggande strukturer.

Varje föreläsning genomförs som heldagar, alternativt som kortare inspirationsföreläsningar.