Kundananlys

Vet du vilka av dina kunder som är lönsamma och vilka som inte är det? Vet du varför? Oftast är det inte kunden det är fel på utan istället att du tvingat in dina kunder i olönsamma relationer med din verksamhet. Kunden struntar nämligen helt i vilka uppoffringar ni tvingats göra för att leverera det den upplever som värdefullt. Genom processegmentering och en djupare förståelse för din kunds affärs- eller vardagsprocess styr vi olönsamma relationer till att bli lönsamma och lönsamma till att bli långvariga.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?»