Strategi och analys

Local growth har stor erfarenhet och kunskap inom metodiskt och långsiktigt strategiarbete. Vi gör störst nytta när vi får ta ett helhetsgrepp men kan såklart även bistå med att göra enskilda portföljgenomlysningar, kundanalyser, intervjuer med förlorade kunder, moderera strategiworkshops, scenarioplannering, alternative futuresstudier, coacha era egna strateger, ta fram och förankra strategidokument och samordna strategigenomföranden. Läs gärna vår text om vad vi tycker strategiarbete är för någonting.