Dela rättvist

Screenshot 2014-10-07 12.06.57

Att dela upp någonting är svårt. Särskilt om det ska vara rättvist.
Det finns en uppsjö av rationella metoder, alla med någon typ av svaghet. Man kan flunka, lotta, tävla, rotera eller dela lika baserat på kostnad. Ingen av de här väger in faktorn upplevt värde. I andra ord, ett av tre val kan ha ett högre upplevt värde för mig än de andra två valen har och att de valen i sin tur kan ha ett högre upplevt värde för de andra som jag ska dela med. Tricket för att komma vidare är alltså att hitta en övning som gör att alla som ska dela agerar i sitt egenintresse OCH samtidigt få en fördeling som är rättvis.

Ett tillfälle när det här är ett reelt problem är om man ska dela på hyran. Lösningen finns att hitta i någonting som kallas Sperner’s Lemma och hur man gör har förklarats bättre än jag kan i The New York Times. I korthet så skulle jag beskriva det som ett spel med en geometrisk figur som spelplan. Varje kant representerar en lott i det som ska delas.(tre rum > trekant) I kantens spets står hela värdet av allt som ska delas på den lotten. De andra lotterna är då värdelösa. I figurens mitt delas allting exakt lika. På spelplanen får sen de som ska dela välja vilken av de givna valen de väljer baserat på vad de kostar ( var i figuren de är ). Spelet fortsätter till alla har hittat en position de är nöjda med.

Vill man istället för att läsa, förstå och göra spelplanen själv bara få ett svar så finns en utmärkt kalkylator som gör övningen åt dig här. Just den här är gjord för att dela hyra men går lika bra att använda oavsett vad som ska delas på. För mig är den intressant för att ta reda på vad som har upplevt värde mot olika målgrupper.

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.