De stora handlingarna

Det här blir en kort kommentar på gårdagens inlägg.

Jag tror att anledningen varför man tillåter sig tänka den här typen av tankar är för att man anser sig ha ett större kall än vad varje enskild plats aktörers målformuleringar är. Det är nästan förmätet och en rejält slippery slope att börja tänka tankarna att de aktörer som är på platsen inte duger för platsen. Samtidigt handlar strategier om förändring. Om att hitta spelregler för att nå den framtid man tror på. Att ta sig från A till B. Är man inte beredd att förändra sig är man inte heller beredd att samverka. Och samverkan är hörnstenen i platsutveckling.

Oavsett, det är starka krafter som styr. Riskminimeringen inom olika samverkansorganisationer är inget nytt. Det sliter vi nog med överallt. Frustrationen kan ibland bli stor när man istället för att maximera en i bland uppenbar potential har någon slags riskminimering i samverkan.

Jag är osäker på var grundbulten i det här kliet hos kåren ligger men jag TROR att den ligger nära viljan till makten att kunna påverka vilka informella ägare man tar till bordet. Någonting som i dag är mycket svårt att påverka. Vissa städer och kommuner sysslar med strategiska uppköp i sitt utvecklingsarbete. I Tyskland finns ett regelverk där fastighetsägare kan tvinga andra fastighetsägare genom majoritetsbeslut till förändring. Det är intressanta vägar som nog är värda att överväga. Men in the end of the day så tror jag nog mer på en tydligare förståelse för omvärldens ständiga förändring.  En väl förankrad bild av vilken framtid man vill nå och vilken roll platsen spelar i det skådespelet.

För egentligen kan man tycka att det borde finnas plats på våra marknader för aktörer som tar sitt samhällsansvar på allvar och med sådana aktörer aktiva behövs inga övergripande strategiska uppköp.

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.