Bara för att du säger att det är strategiskt betyder inte att det blir strategi.

En av de mest missbrukade orden i svenska affärslingot måste vara ordet strategi. Att sätta strategisk framför vad det nu är man pratar om garanterar omedelbar statushöjning av ämnet högre arvode samt allmän förvirring och osäkerhet bland åhörarna. Skriv ner och kom ihåg det här. Bara för att du säger att någonting är strategskt betyder inte att det blir strategi av det. M’kay?

Vad är strategi?

Wikipedia erbjuder följande vaga tolkning: Strategi (grek. strategi’a, jfr Strateg), krigsv., betecknar den del av krigskonsten som hänför sig till ledningen av kriget i dess helhet, varför ordet lämpligen kan översättas med krigföringskonst.”

Den trötta sägningen; ”taktik är konsten att vinna ett slag, strategi är konsten att vinna ett krig” har åtminstone jag svårt att relatera till.

Jag brukar försöka se strategi som att skapa eller identifiera spelreglerna och taktik som hur man vinner spelet. Båda tillsammans svarar på frågan hur man når de mål man satt / den framtid man vill möta. Det här är svårt. Antalet initiativ till förändringar som sen resulterat i att alla gått hem och gjort som de alltid gjort är oändliga. Att gå från tanke till handling verkar vara det svåraste som finns för människan. Särskilt om det är en ny tanke.

Strategi och taktik är en siamesisk tvilling. Den ena kan inte överleva utan den andra. Jag gillar sun Tzus citat “Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat.” Gör aldrig den ena utan den andra. ALDRIG!

Utmaningen att göra strategier för platser skiljer sig egentligen inte från att göra strategier för någonting annat. Förutom att de måste göras nogsamt och de måste förankras hos många fler. Plus att för platser så brukar sällan förarbetet vara gjort.

Nästa gång du får en ”etableringsstrategi” eller ”strategiskt exploateringsanalys” i handen, fråga dig; Identifierar eller ändrar det som står här spelreglerna eller beskriver det hur jag vinner spelet? Är svaret det senare så går det bra att stryka ordet ”strategisk” ur dokumenttiteln och om du vill kan du ersätta med ordet ”taktisk”. Eller inte. Det spelar inte så stor roll.

Står du efter rödpennan gått varm till slut utan svar på vilka spelregler du spelar efter så har du inte heller en strategi för din plats och då vet du inte vilket spel du spelar och med det inte heller hur du ska vinna det spelet. En fråga som jag tycker känns ganska angelägen att kunna svara på.

Nu låter jag som en surgubbe men strategi är en riktig, viktig och kvalificerad diciplin. Ta den på allvar. Stå emot lockelsen att piffa upp det gamla vanliga med S ordet. Bejaka att världen är i ständig förändring och att aktivt möta framtiden kräver att du förändrar dig själv.

Favorithatisen just nu är yrket strategiska kommunikatörer. De är säkert bra att ha men det är såklart ännu bättre med en riktig strateg OCH en kvalificerad kommunikatör (vilket man nog egentligen menar med strategisk kommunikatör). Det är två olika yrken som kräver olika kunskapsbaser och talanger.

Inte så mycket om platser i den här posten men om du frågar mig, en av de viktigaste komponenterna i place managementpusslet.

/ Den arge strategen.

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.