Att ha talang för platser

Av någon anledning kommer jag ofta att tänka på sången Apansons yrke när jag pratar om hur man ska bestycka en organisation för platser. Det är så många discipliner som ska rymmas, helst inuti så få personer som möjligt. Praktiskt blir det svårt att hitta en och samma person som klarar av allt. Avvägningen vad man söker blir då svår. Bra på en sak eller lagom på allt?

”Apansons yrke son ni vet kräver envishet, mjöl och en trumpet. Han bör behärska poesi regiladetri och frippe. Han klipper djungeln i Kongo. sotar brillor åt Garbo. Gör recepten åt Vretman. Det är sant så vitt man vet man.”

Alla med ett intresse på en plats kan gärna kalla sig placemanagers. Att ta på sig ansvaret att skapa tillväxt på den plats man agerar på. Det kommer på något sätt som en bieffekt av att bara etablera sig och samtidigt veta att platsen utgör din marknad och det är viktigt att sin marknad mår bra. Det är inte den här organisationens uppgift att vara placemanager. Det är snarare att skapa förutsättningar för att aktörerna på platsen ska kunna ta tillvara på prispremien som ett högre upplevt värde av platsen möjliggör.

”Han har en kusk i varje buss, lunch i en ballong, pump i varje rum. Han samlar tusch i en galosch, punsch i sin berså med mera. han blir blyg utav päron, men blir bråkig av bullar, börjar kladda med kringlor men får bannor utav bagarn.”

Det är inte en förvaltande funktion som ska byggas. Tvärt om. Förvaltning faller in i andra organisationer. Det är en agil, kraftfull, lättviktig och framförallt utvecklande verksamhet som ska skapas. Men som även är beroende av att ha mandat och finansiering av platsens aktörer.

”Apansons har på sitt kontor kor i sin tambur, kråkor i en skrubb.Han har en bur uti sitt rum där han står när han haft otur. Han har ugglor på banken, ordnar röka åt hökar, grejar tolkar åt falkar. Täljer korkar uti Närke”

Stora utmaningen är såklart att hålla ihop den oformliga och brokiga abnormiteten av alla intressenter på platsen. Ett lyssnande ledarskap som består i att vikta intressen och upprätthålla den ömsesidiga samarbetsöverenskommelsen. Utan partiska intressen med klokskap och omdöme upprätthålla freden i ett föränderligt landskap utan att tappa fokus på målstyrningen och affären. Mot politiken, mot stadsbyggnad, mot handeln, mot medborgarna och mot besökarna.

”Trazanson ägnar sig i bland åt att odla land, däribland märks England. han driver jordbruk rationellt, odlar råg i tält, plöjer med en vält. Han är ett mönster som agrar. han är som en far för rågen”

Det enklaste att enas kring är kommunikation, Att ta fram en logga och site. Köra gemensam annonsering och events. Marknad och varumärke. Mäta besökssiffror, handel och återrapportera. Förstå målgruppen, beställa kampanjer och förmedla den informationen till intressenterna som en god kommunikatör.

Han har en bio för hönsen, korna ligger vid Oxford. brynte harvar vid Harvard, Hunden Karl går på brevkurs. Han kan dansa och bada, slå i spik och pomada. Han är utbildad lössmed och har åtta tusen kartor.

Att förstå sin unika position och sin omvärld, vilka regler man spelar efter och var världen är på väg i morgon och i övermorgon för att kunna förflytta platsen från där den är i dag till den position man vill ha är avgörande för att allt taktiskt ligger i samma linje. Utan det riskerar man en kakafoni av utspel från initiativ som inte hör ihop. Dessutom säkerställer det att utsatt väg är i samklang med omvärlden.

”Han samlar tuber och burkar, stora bitter med gurkor,tusen burkar förstår ni. Trazan är en smula corny”

Bra idéer ska realiseras. I en platsorganisation är det blandad kompott på typerna av insatser. Men handlingskraft och ordning och reda är samlande för att förvandla tänkandet till görande. Att vara görande är vad som kommer se till att det du lovat inte förblir en dröm.

Om du måste välja bort två av talangerna ovan. Vilka väljer du bort då? jag har en åsikt, men det verkar inte finnas några rätta svar.

Jag tror även att det är viktigt att försöka skilja på intention, strategi och det operativa. Mer om det i morgon.

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.