Att gå från tanke till handling

Man ska vara försiktig med vilka löften man utfäster. Det är lätt att lova en dröm om en framtid. Det är inte där utmaningen ligger. Det svåra är att infria den. Ett tomt löfte är inte utveckling. Det är och förblir en dröm.

Finansiering, organisation, samarbete, talang, (förlåt) strategier, och målstyrning är hur man än vänder på det managementrelaterade frågor. Kärt barn har många namn; Place branding, place making, place platsmarknadsföring, destinationsutveckling, stadsbyggnad, samhällsbyggnad, town center management. Ja, till och med glesbygdsutveckling är bara några av benämningarna som ryms under begreppet place management. Alla tjänar samma syfte. Att skapa lokal tillväxt. Att förändra det som är.

För ett tag sen fick jag berättat för mig om en ambitiös dialogprocess i en Stockholmskommun inför en större kommande byggnation. Feedbacken som kom in från deltagarna var på allt möjligt. Även om planprojektledaren mest var intresserad av frågor som rörde de kommande husen så fanns där ett förslag som verkade genomförbart med relativt liten insats på direkten. Någon hade önskat sig några nya blomlådor på torget för då skulle det bli fint, folk skulle börja använda torget och med det skulle skadegörelsen upphöra. Så var planen. Smal sak att fixa tänker ni? Facit blev att efter tre dagars försök att identifiera vem i kommunen som kunde se till att blomlådorna kunde komma på plats gav projektledaren upp.

Omvärlden struntar helt och hållet i hur du är organiserad. I det här fallet blev det tydligt i en dialogprocess men damen som önskade sig blomlådorna visar att om du vill möta förväntningar måste du kunna infria dessa även om just din organisation saknar direkt mandat till det som efterfrågas.

Många av samarbetsorganisationerna byggs i dag bara kring marknad och kommunikation. Som dagens och framtidens kommuniikationslandakap ser ut tycker jag att det inte är good enough att bara prata. Man måste bygga en verksamhet som lyssnar och kan reagera på det med.

Det kan vara klurigt nog att bygga en potent ”blomlådeorganisation” inom kommunen men utmaningen börjar bara där, tänk även att det dessutom är handlare, fastighetsägare och besöksnäring som är involverade. Har man riktig tur finns även regionala, nationella och internationella intressenter på platsen. Alla med olika incitament och agendor. För att inte tala om medborgarnas intressen.

Om förarbetet med att ge platsen syfte ger den här organisationen existensberättigande så skapar en blomlådeorganisation mandat.

Det finns lika många sätt att skapa en sån organisation som det finns platser. Allt från fyra rader syfte på ett papper och ett handlslag där  kostnaderna distribueras från gång till gång till kommunägda marknadsbolag som tar ut tvingande avgifter. Val av konstruktion består helt och hållet i vilka förutsättningar som finns. Även om formaliteten är viktig så är det som gör skillnad i om det blir ett renodlat kommunikation eller lyssnande, snabbrörlig och beslutande organ såklart vilka som utgör organisationen.

Att ha talang för platser så att säga.
Det skriver jag några rader om i morgon.

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.