Att bygga värden på platser

Jag delar gärna upp värden i kategorier; funktionella, estetiska och emotionella. Där funktionella är hårda tabara och mätbara kvaliteter, estetiska är sinnliga förnimmande och emotionella värden är hur du känner inför platsen. De olika kategorierna tillför olika värden som väger olika mycket och som tillsammans bygger det totala upplevda värdet.

I det här är det minst lika viktigt att förstå att slutresultatet blir olika beroende på från vilket håll man börjar. Att börja med funktionella värden (hus, vägar, parker), låta arkitekter göra estetik på det och sen en reklambyrå göra dålig place branding är att missa möjligheten att bygga värden i hälften av tillfällena. Om man vill vara elak skulle man kunna argumentera för att det är riktigt dålig affärsmannaskap att inte ta tillvara på de möjligheterna.

Väljer man att bygga från funktionella värden och uppåt så lämnar man även det estetiska lagret öppet för tolkning. Det blir extra fel på platser då det är många olika aktörer som samsas på platsen. Där var och en ska göra egna tolkningar finns en stor risk att man istället skapar målkonflikter baserat på subjektiva tolkningar om vad som är fint eller fult, rätt och fel, viktigt eller oviktigt. Utan tydligt syfte (eomtionella värden) med platsen riskerar man även att de funktionella värdena inte riktigt sitter ihop med varandra.

Bygger man istället värden från emotionella och nedåt så svarar man tillsammans först på platsens syfte, det estetiska lagret har sen riktlinjer när de ska bygga värden i sitt lager och de funktionella värdena blir riktade och motiverade då de har en ram att falla innanför.

Jag vill absolut inte förnimma de funktionella värdena. De är nödvändiga för att överhuvudtaget ha någonting att bygga estetiska och emotionella värden på. Men om man effektivt vill bygga värde så är det uppifrån och ner som jag starkt förespråkar.

Varför görs det här i så liten utsträckning då?

Jag tror att det helt enkelt beror på att det är svårt. Paradoxalt nog verkar det vara så att det är lättare att göra de här misstagen ju bättre förutsättningarna för platsen är. Uppförsbacke och motvind ger en utmaning som tvingar initiativet att mobilisera det mod, tillit och energi som krävs. Att bygga de emotionella värdena kräver nämligen att alla aktörer på en plats gemensamt kommer överens med varandra om syftet med platsen och med det tvingas man även acceptera att ditt eget mål och kapacitet är inte varför platsen finns till.

Platsvarumärken ägs nämligen inte av någon men alla ansvarar för det. För att få ta del av platsens identitet och syfte (emotionella värden) så krävs det att du samverkar med de andra aktörerna på platsen.

 

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.