Aktiebolaget i mitt hjärta

Formen av överenskommelse och organisation verkar kunna vara allt från kommunägda AB till handslag över en vision.

Det verkar vara så att ju mer röd platsen är desto större vilja har man att enas under stora initiativ. Malmös marknadsbolag för Hyllie och Västra hamnen är båda kommundrivna bolag. Kuriosa är att det ena drivs av fastighetskontoret och det andra av stadsbyggnad. Intressant va?

Hagastaden är väl motsatsen där operatörerna samlats i en vision och ett handslag och där organisationen flyter i skapandet av grupper som samlar och fokuserar operatörers särintressen.

Båda har sina för- och nackdelar. den ena styrka, den andre snabbrörlighet.

Företagare verkar gilla föreningsformen. Troligt på grund av den snabba omsättningen av handlare.

AB förekommer också flitigt. framförallt i utvecklingsprojekt.
Det man ska tänka på är att de flesta utvecklingsbolag är ämnade för destruktion så att lägga tillgångar i ett sånt AB är att skjuta ett bekymmer om förvaltning framför sig.

Marknadsorienterade bolag verkar gilla avgifter.
Utvecklingsorienterade att dela på de kostnader som kommer upp på vägen.
I övrigt är det mest en fråga om hur moms och fördelning av kostnader sköts.

Oavsett form tycker jag det är viktigt att förstå vad som processas var.

Alla platser föregås av en intention. Intressenterna, platsens informella ägare ska enas i en ägarinstruktion. Den tycker jag ska innehålla vision, mission, värderingar och bedömningsgrund. För att slippa samankalla mängder av intressenter så föredrar jag en styrelse eller motsvarande.

Syfte, mål, resurs, och strategi bör hanteras av en strategisk ledningsgrupp.
På vilket sätt appliceras intentionen på platsen, vilken framtid vill vi möta och vad är spelreglerna.

Taktik, handlingsplaner, budget hanteras av en operativ ledningsgrupp.
Hur vinner vi spelet, vad måste göras, när, vad kostar det och när ska det göras.

Görandet av projektledare genom samtliga intressenter på platsen.

I bland verkar det att gå att slå ihop funktionerna. I bland inte. Det är en bedömningsfråga.

Om man letar efter enkla svar så säger jag såhär:
Börja med att enas i vilken framtid ni vill möta. Seal the deal med ett handlag och rotera kostnaderna från fall till fall. Det är en låg tröskel och garanterar att du måste ha med dig alla i alla initiativ. Resten ger sig på vägen.

Författare: Martin Palacios

Hjälper beslutsfattare, ägare och styrelser att metodiskt och över tid lägga sin begränsade energi där den gör mest skillnad. Nås på +46761108901 eller martin@palacios.se. Twittrar som @palace.